ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 04 /2023                                                                                  Κομοτηνή, 11-01-2023

     

ΠΡΟΣ:  1. Βουλευτή Ν.Δ. Ροδόπης κ. Ευριπίδη ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

            2. Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ροδόπης κ. Δημήτρη ΧΑΡΙΤΟΥ

              3. Βουλευτή ΚΙΝ.ΑΛ. Ροδόπης Αχμέτ ΙΛΧΑΝ

 
ΘΕΜΑ : « Κάλυψη κενών Οργανικών Θέσεων  Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ».

κ.κ. Βουλευτές

Με τα υπ΄αριθ. 01/2023, 02/2023 και 03/2023 από 10-01-2023 έγγραφά μας  αιτηθήκαμε προς εσάς - με τη μορφή του κατεπείγοντος - άμεση συνάντησή μας  με αποκλειστικό θέμα αυτό της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης, προσδοκώντας στη θετική σας ανταπόκριση και στην έγκαιρη εκ μέρους σας εκδήλωσης ενεργειών και παρεμβάσεών σας προς την Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία, ώστε στην επικείμενη συνεδρίαση του  Κατωτέρου Συμβουλίου Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2023 - το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4α του Π.Δ. 100/2003 συνεδριάζει κατά το 1ο δεκαπενθήμερο  μηνός Ιανουαρίου 2023 και εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες θα καταρτίσει αριθμητικούς πίνακες των κενών κατά βαθμό  οργανικών θέσεων χαμηλόβαθμου αστυνομικού προσωπικού που θα  καλυφθούν ανά την Επικράτεια κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις- να προκηρυχθεί η κάλυψη των 99 κενών οργανικών θέσεων  της Δ.Α. Ροδόπης, για τους κάτωθι υπαρκτούς και ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους :

Α) η διαχείριση του φαινομένου της ολοένα αυξανόμενης εισόδου – διακίνησης παράνομων μεταναστών στη Χώρα καθότι είμαστε όμοροι του Ν. Έβρου που αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2021, συνελήφθησαν εννιακόσια εξήντα οχτώ (968) αλλοδαποί οποίοι δε κατείχαν νόμιμα έγγραφα για την είσοδό τους στην Ελληνική Επικράτεια , συνελήφθησαν επ΄ αυτοφώρω εκατόν πενήντα (150) διακινήσεις εκατόν ογδόντα δύο (182) διακινητές παράνομων μεταναστών.

ΕΝΩ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, συνελήφθησαν χίλιοι τετρακόσιοι τριάντα επτά (1437) αλλοδαποί οποίοι δε κατείχαν νόμιμα έγγραφα για την είσοδό τους στην Ελληνική Επικράτεια, συνελήφθησαν επ΄ αυτοφώρω διακόσις δεκατέσσερις (214) διακινήσεις και  διακόσιοι σαράντα επτά  (247) διακινητές παράνομων μεταναστών.

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι έχουν  σχεδόν διπλασιαστεί οι ροές των παράνομων μεταναστών στο νομό μας και κατ΄επέκταση έχει  διπλασιαστεί ο όγκος απαιτήσεων  εργασίας των υπηρετούντων στη Δ.Α. Ροδόπης αστυνομικών , προκειμένου για τη διαχείριση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης   

Β) η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας (κλοπές, διαρρήξεις κ.λ.π.)

Γ) η έξαρση της χρήσης - διακίνησης ναρκωτικών

Δ) η ύπαρξη ισχυρών πυρήνων - οργανώσεων του αναρχικού- αντεξουσιαστικού χώρου

Ε) η ύπαρξη μεγάλης παραλιακής ζώνης η οποία κατά τους θερινούς μήνες παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα και εκ των πραγμάτων χρήζει αυξημένης ανάγκης αστυνόμευσης

ΣΤ) η πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού και τα θέματα κρατικής ασφάλειας

Ζ) η ύπαρξη πλήθους στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος εξαιτίας  του γεγονότος πως η Κομοτηνή είναι  η έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης-  της Π.Ε. Ροδόπης - του Εφετείου Θράκης -του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο φοιτούν περίπου 12.500 φοιτητές - της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ. -  της Σχολής Αστυφυλάκων - του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής -  των δύο Ταξιαρχιών ( ΧΧΙ Τ.Θ.Τ. και 29ης ΤΑΞ.ΠΖ.) - του Γενικού Τουρκικού Προξενείου - του Γενικού Καταστήματος Κράτησης

Η) η  από 09-09-2013   λειτουργία του Μεθοριακού Σημείου Διαβατηριακού Ελέγχου Νυμφαίας, που ενώ αποτελεί την μεγαλύτερη πύλη εισόδου επισκεπτών ανάμεσα στα επτά σημεία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και καλείται να ανταπεξέλθει στη διαχείριση αριθμού επισκεπτών πάνω από το 40% του συνόλου των αφιξοαναχωρήσεων που σημειώνονται  σε επίπεδο Περιφέρειας, σας ενημερώνουμε ότι είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένη σε ανθρώπινο δυναμικό.

Θ) η ύπαρξη πέντε (05) οικισμών Ρομά στα γεωγραφικά όρια του Νομού Ροδόπης που απαριθμούν περί των 5.200 κατοίκους οι οποίοι απασχολούν ιδιαίτερα, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία   του έτους 2021, συνελήφθησαν εκατό πενήντα (150)  άτομα για διάφορα αδικήματα (25 για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις, 40 για κλοπές – κλοπές οχημάτων, 15 για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, 08 για κώδικα νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, 01 για ληστεία και 61 για λοιπά αδικήματα),βεβαιώθηκαν εννιακόσια εξήντα (960) διοικητικά πρόστιμα για Κ.Ο.Κ. και πραγματοποιήθηκαν ογδόντα τέσσερις (84) ακινητοποιήσεις οχημάτων.

ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΜΕ ΣΕ ΓΝΏΣΗ ΜΑΣ, ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 συνελήφθησαν εβδομήντα τρία (73)  άτομα για διάφορα αδικήματα (16 για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις, 18 για κλοπές – κλοπές οχημάτων, 09 για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, 05 για κώδικα νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, και 25 για λοιπά αδικήματα),βεβαιώθηκαν χίλια εικοσι (1020) διοικητικά πρόστιμα για Κ.Ο.Κ. και πραγματοποιήθηκαν εκατόν σαράντα επτά  (147) ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ξεκάθαρα η ανοδική τάση της εγκληματικότητας και κατ΄επέκταση η ανάγκη αύξησης  σε αστυνομικό προσωπικό προκειμένου για την επαρκή αντιμετώπισή της.

Ι) Ο ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός οχημάτων που κινούνται εντός της πόλης της Κομοτηνής και κυρίως στις κεντρικές οδούς αυτής δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα που  επιδεινώνεται τόσο από τις παράνομες σταθμεύσεις οχημάτων, όσο και από τις ολιγόλεπτες παράνομες στάσεις αυτών (το έτος 2021 βεβαιώθηκαν 4200 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση, ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΜΕ ΣΕ ΓΝΏΣΗ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 βεβαιώθηκαν 2015 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση), γεγονός που δημιουργεί ανάγκες διάθεσης ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού αστυνομικών για την αποτελεσματική τροχονομική αστυνόμευση της περιοχής μας. Πέραν τούτων, το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής διαθέτει μία (1) πλήρως επανδρωμένη και εξοπλισμένη εποχούμενη περιπολία ανά βάρδια καθ’ όλο το 24ωρο, προκειμένου για  την πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου Εγνατίας Οδού περιφερείας μας καθώς και του κάθετου άξονα Α-23.

Σας γνωρίζουμε ότι από τις 492 συνολικά οργανικές θέσεις χαμηλόβαθμου προσωπικού (Υπαστυνόμους άρθρου 7 παρ. 7 Ν.3686/2008 – Ανθυπαστυνόμους – Αρχιφύλακες Π.Δ.82/2006 ,Αρχιφύλακες – Υπαρχιφύλακες (άρθρου 12 Ν.3686/2008) – Αστυφύλακες ) της Δ.Α. Ροδόπης,  οι 99 εξ΄αυτών  είναι κενές.

Εάν σε αυτόν τον αριθμό προστεθεί και ο μεγάλος αριθμός συναδέλφων  μας οι οποίοι έχουν αποσπαστεί προς ενίσχυση της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ. αλλά και Υπηρεσιών άλλων Διευθύνσεων Αστυνομίας, Ε.Υ.Π. κ.λ.π., τότε θα διαπιστώσετε ότι καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε στα αστυνομικά μας καθήκοντα σχεδόν με 30% Αστυνομικούς λιγότερους από αυτούς που το οργανόγραμμά μας  προβλέπει ότι χρειάζονται για να λειτουργούν εύρυθμα οι Αστυνομικές μας Υπηρεσίες και να απολαμβάνουν οι κάτοικοι της Ροδόπης ποιοτική αστυνόμευση.

Την τραγική κατάσταση που παρουσιάζουν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δ.Α. Ροδόπης – παρότι έχετε και ιδία γνώση - την έχει αναδείξει πολλάκις  η Ένωσή μας και «κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου» , σας  επισημαίνουμε κάθε φορά  την αναγκαιότητα να ενσκήψετε με σοβαρότητα  στο γιγάντιο- χρονίζον και ολοένα  αυξανόμενο πρόβλημα και στις επικίνδυνες παραμέτρους που εξ΄ αυτού αναπτύσσονται και αφορούν τόσο στις συνθήκες εργασίες - ασφάλειας του  αστυνομικού προσωπικού όσο και στην ασφάλεια των πολιτών του ακριτικού  Νομού Ροδόπης, ώστε  να δοθεί επιτέλους μόνιμη λύση με την κάλυψη των κενών μας οργανικών θέσεων,

Δυστυχώς μέχρι τώρα, παρότι κάθε φορά παίρνουμε υποσχέσεις από την Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία ότι θα δοθεί σύντομα μόνιμη λύση στο πρόβλημά μας, ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ…..

 

 

 

 

Με  το παρόν υπόμνημά μας, απευθυνόμαστε σε όλους εσάς και ζητούμε για μία ακόμη φορά την άμεση παρέμβασή σας για την  επίλυση του προβλήματος με την κάλυψη ικανού αριθμού των κενών μας οργανικών θέσεων κατά την επικείμενη εντός των ημερών συνεδρίαση του  Κατωτέρου Συμβουλίου Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2023 και εν συνεχεία  πλήρη κάλυψη όλων των κενών μας οργανικών θέσεων εντός του έτους 2023.

 

Σας καλούμε να στηρίξετε τον διαχρονικό αγώνα της Ένωσής μας για την ασφάλεια των συναδέλφων που εκπροσωπούμε, αλλά και των συμπολιτών μας που όλα αυτά τα χρόνια με πίστη και φιλότιμο υπηρετούμε.

Σας καλούμε όλοι μαζί να αξιώσουμε το αυτονόητο δικαίωμα στην ασφάλεια  όλων ημών που φυλάμε Θερμοπύλες!!!

Οι αποσπάσεις προσωπικού άλλων Διευθύνσεων Αστυνομίας με έξοδα δημοσίου που μας διατίθενται για την διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, αποτελούν «μπαλώματα» και σε καμία περίπτωση δεν είναι σοβαρή λύση στο γενικό πρόβλημα λειτουργίας των Αστυνομικών μας Υπηρεσιών.

Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ!!!

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

 

Κομοτηνή, 16 Ιανουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας υπέβαλλε και στους τρεις τοπικούς βουλευτές, έγγραφο αίτημα συνάντησής μας με τη μορφή του κατεπείγοντος, ενόψει της επικείμενης εντός Ιανουαρίου 2023 συνεδρίασης του Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων, κατά την οποία θα καταρτιστούν οι πίνακες Τακτικών Μεταθέσεων με τους αριθμούς κενών οργανικών θέσεων χαμηλόβαθμου αστυνομικού προσωπικού που θα καλυφθούν ανά Διεύθυνση Αστυνομίας της Επικράτειας. Σκοπός μας ήταν να τους ενημερώσουμε για μία ακόμη φορά για τον ιδιαίτερα μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό κενών οργανικών θέσεων χαμηλόβαθμου αστυνομικού προσωπικού που παρουσιάζεται στη Δ.Α. Ροδόπης ζητώντας παράλληλα την άμεση παρέμβασή τους στην Ηγεσία μας ώστε να επιλυθεί επιτέλους αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο αναπόφευκτα επιφέρει και καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών μας, αλλά και υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιας και κρατικής ασφάλειας του νομού Ροδόπης και των κατοίκων του.

Άμεση υπήρξε η ανταπόκριση των τοπικών βουλευτών στο αίτημά μας, έτσι όπως αυτό καταγράφεται και στο σχετικό υπόμνημα που τους καταθέσαμε – στο οποίο περιγράφονται οι ιδιαίτερες υπηρεσιακές ανάγκες με επίσημα στοιχεία και η τραγική κατάσταση που επικρατεί στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δ.Α. Ροδόπης.

Συγκεκριμένα:

α) Το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου μας με τον βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ροδόπης κ. Χαρίτου Δημήτριο και το απόγευμα της ίδιας ημέρας με τον βουλευτή ΚΙΝ.ΑΛ. Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ, οι οποίοι μας δέχθηκαν στα γραφεία τους στην Κομοτηνή.

Από πλευράς μας, αφού  έγινε αναλυτική αναφορά στα βαρύνουσας σημασίας προβλήματα που δημιουργεί αυτή η ιδιαίτερα μεγάλη έλλειψη αστυνομικού προσωπικού στην περιοχή μας, παρουσιάζοντας τα ετήσια στοιχεία αποτελεσμάτων αστυνομικών δράσεων και τους συνεχώς αυξανόμενους δείκτες πάσης φύσεως εγκληματικότητας, τονίσαμε ότι μόνη σοβαρή διέξοδος από αυτή την τραγική κατάσταση είναι η εκ μέρους του Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων άμεση προκήρυξη κάλυψης ικανού αριθμού κενών οργανικών θέσεων χαμηλόβαθμου αστυνομικού προσωπικού για την Δ.Α. Ροδόπης και εν συνεχεία πλήρης κάλυψη όλων των οργανικών κενών της Δ.Α. Ροδόπης εντός του έτους 2023.

Από πλευράς τους και οι δύο βουλευτές συντάχθηκαν απόλυτα με το δίκαιο του αιτήματός μας και δεσμεύτηκαν για την εκ μέρους τους εκδήλωση σχετικών παρεμβάσεών τους στη Βουλή των Ελλήνων.

Ως αποτέλεσμα των συναντήσεών μας ήταν :

Την 13-01-2023, ο βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ. Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ, κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων την υπ’ αριθ. 1705 σχετική ερώτησή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με θέμα «Κάλυψη Κενών Οργανικών Θέσεων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης».

Την 16-01-2023, ο βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ροδόπης κ. Χαρίτου Δημήτριος, κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων σχετική ερώτησή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με θέμα «Ανάγκη άμεσης στελέχωσης της Αστυνομικής Διευθύνσεως Ροδόπης στις προσεχείς μεταθέσεις του Ιανουαρίου και προκήρυξη νέων θέσεων αστυνομικού προσωπικού».

β) Ο βουλευτής Ν.Δ. Ροδόπης κ. Στυλιανίδης Ευριπίδης, ευρισκόμενος ήδη στην Αθήνα, πραγματοποίησε άμεσα  την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Οικονόμου Ελευθέριο και όπως ενημερωθήκαμε ζήτησε την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης.

Ευχαριστούμε όλους τους βουλευτές Ροδόπης για την ανταπόκρισή τους και τις παρεμβάσεις τους προς στήριξη του δίκαιου αιτήματός μας.

Προσδοκώντας σε θετικά  αποτελέσματα, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας και τον κύκλο των συναντήσεων με τους φορείς και την Ηγεσία μας, προκειμένου με κάθε νόμιμο μέσο να επιτύχουμε την τελική δικαίωση.

 

                                                     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα

6975601800

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος

6945021214 

Image
Back To Top