ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2013 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2013 17:26

Κομοτηνή, 18 Ιουνίου  2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - SOS

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας, η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού απέστειλε
την 17/06/2013 σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες το υπ΄ αριθ. 1543Α/13/899735 έγγραφο με το οποίο γνωστοποιεί
την εκ νέου χορήγηση συμπληρωματικών βεβαιώσεων αποδοχών έτους 2012 για φορολογική χρήση, εξαιτίας αναδρομικής
μείωσης αποδοχών αστυνομικού προσωπικού.

Σύμφωνα με ανωτέρω έγγραφο:

1) Θα εκδοθούν και θα αποσταλούν προσεχώς οι ως άνω συμπληρωματικές βεβαιώσεις για το προσωπικό για το οποίο
έχει ολοκληρωθεί η παρακράτηση των δόσεων των αναδρομικών μειώσεων στις οποίες υποβληθήκαμε με τον Ν. 4093/12
από 01-08-2012. Για το υπόλοιπο προσωπικό οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα αποστέλλονται σταδιακά μετά την εξόφληση
των ως άνω μειώσεων. Στις βεβαιώσεις αυτές θα αναγράφεται μόνο η μείωση των πραγματικών αποδοχών τους, δηλαδή
μόνο το επιστρεφόμενο κατά τα ανωτέρω ποσό (πληρωτέο +φόρος) που αφορά τη χρήση του έτους 2012 και με την
ένδειξη «Αναδρομική μείωση αποδοχών του έτους 2012 κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν/.4093/2012»

(α) Οι συνάδελφοι που δεν υπέβαλαν ακόμη φορολογική δήλωση θα πρέπει να αναμένουν την παραλαβή των
συμπληρωματικών βεβαιώσεων και στην συνέχεια να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση. Στην περίπτωση
αυτή θα δηλώσουν ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το ποσό που αναγράφεται στις αρχικές βεβαιώσεις
αποδοχών (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ) μειωμένο κατά το εισόδημα που αναγράφεται στις συμπληρωματικές βεβαιώσεις (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ),
ενώ οι φόροι θα δηλωθούν όπως αυτοί αναγράφονται στις αρχικές βεβαιώσεις αποδοχών.

(β) Οι συνάδελφοι που έχουν ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση, θα υποβάλλουν μετά την παραλαβή της
συμπληρωματικής βεβαίωσης τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την ίδια χρήση.Στην περίπτωση
αυτή ο φόρος που τους είχε παρακρατηθεί θα συμψηφιστεί κατά τη νέα εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης
οικονομικού έτους 2013 (χρήσης 2012)

2) Στις βεβαιώσεις αποδοχών που θα χορηγηθούν σε όλους τους αστυνομικούς για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013),
θα αναγραφούν μόνο οι νέες αποδοχές τους όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το νέο μισθολόγιο που επέβαλλαν οι διατάξεις
του Ν.4093/20-12.

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, φροντίζει για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών μας.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                       ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                        6 9 7 4 3 2 9 9 7 6