Μέλη διοικητικού Συμβουλίου Εκτύπωση

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ   ΜΕΛΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   τηλ. : 6974353177

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  τηλ. : 6974302220

 

ΤΑΜΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   τηλ. : 6981902802

 

Α’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  τηλ. : 6945794808

 

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  τηλ. : 6939512529

 

ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ : 6980233262

 

ΑΝΑΠΛ.  ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   τηλ. : 6937131149

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   τηλ. : 6978161047

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   τηλ. : 6945021214